تحقیق ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی مقاوم سازی شده با بادبندهای فولادی براساس دستورالعمل…

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی لرزه ای قاب های بتنی مقاوم سازی شده با بادبندهای فولادی براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود،

در قالب pdf و در 168 صفحه.

چکیده تحقیق:

در این تحقیق، ابتدا تعدادی مدل سازه ای متشکل از قاب های خمشی بتن مسلح با تعداد طبقات 6، 12 و 18 با استفاده از روش طیفی (آئین نامه 2800 و ACI) و با استفاده از برنامه ETABS 2000 تحلیل و طراحی گردید.

سپس عملکر

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • مقاوم سازی ساختمان
  • بهسازی ساختمانهای بتنی
  • بهسازی ساختمان های بنایی
  • تحقیق مقاوم سازی ساختمان
  • تحقیق بهسازی ساختمان
  • بهسازی ساختمان فولادی
  • تحقیق بهسازی ساختمان
  • مقاوم سازی ساختمان های بنایی
  • بهسازی ساختمان