تحقیق تشخیص نفوذهای غیرعادی در بستر شبکه با تشخیص outlier هایی که از قبل بررسی نشده اند

چکیده:

تشخیص ناهنجاری (anomaly) موضوعی حیاتی در سیستم های تشخیص نفوذ به شبکه است (NIDS). بسیاری از NIDS های مبتنی بر ناهنجاری «الگوریتمهای پیش نظارت شده» را بکار می گیرند که میزان کارایی این الگوریتمها بسیار وابسته به دادها های تمرینی عاری از خطا میباشد. این در حالی است که در محیط های واقعی و در شبکه های واقعی تهیه اینگونه داده ها بسیار مشکل است. علاوه بر اینها، وقتی محیط شبکه یا سرویسها تغ

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • نفوذهای غیر عادی د شبکه
  • هک کردن
  • تحقیق تشخیص نفوذهای غیرعادی در بستر شبکه با تشخیص outlier هایی که از قبل بررسی نشده اند
  • نفوذ به شبکه
  • تشخیص outlier
  • تحقیق کامپیوتر
  • کار تقیقی کامپیوتر
  • دانلود تحقیق
  • نفوذ کردن
  • نفوذ غیر عادی