تحقیق تفاوت های زن و مرد

تفاوت های زن و مرد! عجب حرفی می زنید، معلوم می شود هنوز با این که نیمه دوم قرن بیستم را طی می کنیم، در گوشه و کنار افرادی پیدا می شوند که طرز تفکر قرون وسطایی دارند و فکر کهنه و پوسیده تفاوت زن و مرد را دنبال می کنند و خیال می کنند زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند، و لابد می خواهند مانند مردم قرون وسطی نتیجه بگیرند که زن جنس پست تر است، زن انسان کامل نیست، زن برزخ میان حیوان و انسان است، زن لیاق

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • کار تحقیقی
  • علوم اجتماعی
  • تحقیق
  • دانلود تحقیق
  • علوم تربیتی