فایل درس پژوهی تاریخ پایه پنجم ابتدایی ظهور اسلام

دانلود فایل درس پژوهی تاریخ پایه پنجم ابتدایی ظهور اسلام.

درس پژوهی تاریخ پایه پنجم ابتدایی ظهور اسلام

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: ورد

چکیده

آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئ

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir