تحقیق نابغه ها در چه خصلتی مشترک اند

تحقیق درباره ی نابغه ها در چه خصلتی مشترک اند

فایل: word

قابل ویرایش

تعداد صفحه: 5

نابغه ‎ ها در چه خصلتی مشترک ‎ اند البته همه ‎ آن ‎ ها با خلاقیت بسیار به دستاوردهای عظیمی دست یافته ‎ اند، لیکن از نظر سایر خصوصیت ‎ ها تفاوت ‎‎ های چشمگیری میان آنان دیده می ‎ شود. اسحاق نیوتون، غالباً پرخاشگر و بد خلق بود، در حالی که چارلز داروین مردی مهربان و با محبت بود که کمتر ک

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir