مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق

چکیده:

همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت

دانلود

  • بررسی فقهی تلقیح مصنوعی
  • مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی
  • وضعیت حقوقی اجاره رحم
  • تلقیح مصنوعی در فقه امامیه
  • بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی
  • مبانی نظری اجاره رحم
  • مبانی نظری بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و وضعیت اهدا تخمک و اجاره رحم در حقوق
  • مبانی نظری تلقیح مصنوعی
  • وضعیت حقوقی اهدا تخمک