تحقیق تحولات مورد نیاز بازارهای مالی ایران

تحقیق درباره ی تحولات مورد نیاز بازارهای مالی ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 11

چکیده ی تحقیق:

مقدمه:

سازمان جهانی تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهای یکسان بر حیطه های مختلفی از تجارت و اقتصاد بین الملل به وجود آمده است. تعداد 148 کشور به عضویت این سازمان درآمده اند و حدود 30 کشور دیگر در مراحل مختلف پیوستن قرار دارند که در مجموع بیش از 95درصد از حجم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. پیوس

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir