تحقیق تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران

تحقیق درباره تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران 28 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بنام خدا

موضوع:

Weight loss practices of College wrestlers

مترجم:

سید حجت عرب

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

اردیبهشت 86تمرینات کاهش وزن دانشکده کشتی گیران

هدف: هدف از این تحقیق و بررسی، ارزیابی و آزمایشات عملکردهای تنظیم و کنترل وزن دانشکده کشتی گیران پس از انجام و تکمیل قوانین

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir