پاورپوینت: بهینه سازی طرح اختلاط بتن سبک خود متراکم با استفاده از روش طرح آزمایش تاگوچی 44 اسلاید

پاورپوینت: بهینه سازی طرح اختلاط بتن سبک خود متراکم با استفاده از روش طرح آزمایش تاگوچی – 44 اسلاید

کلیات

مواد و مصالح

طرح اختلاط ها

تجزیه و تحلیل نتایج

نتیجه گیری و پیشنهادها

ü کاهش وزن مرده سازه و در نتیجه کاهش نیروی زلزله و بارهای ثقلی

ü ساخت قطعات پیش ساخته سبک با اشکال پیچیده

ü مقاومت بیشتر در برابر یخ زدن و آب شدن

ü مقاومت بیشتر در برابر آتش

ü تراکم

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir