جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش ریزشمع (میکروپایل)

دانلود جزوه آموزشی بهسازی خاک به روش ریزشمع (میکروپایل)،

در قالب pdf و در 102 صفحه، شامل:

تعریف ریزشمع/ میکروپایل

تاریخچه استفاده از ریزشمع

موارد استفاده از ریزشمع

تقسیم بندی ریزشمع ها

مراحل اجرایی ریزشمع ها در خاک

انواع روش های تزریق برای ریزشمع ها

ریزشمع های باربر

ریزشمع های شبکه ای

دامنه کاربرد ریزشمع ها

عملکرد و نقش دوغاب سیمان در میکروپایل

مبانی محاسبات

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

 • مراحل اجرایی ریزشمع ها در خاک
 • ریزشمع
 • ریزشمع های باربر
 • تعریف ریزشمع
 • تقسیم بندی ریزشمع ها
 • انواع روش های تزریق برای ریزشمع ها
 • ریزشمع های شبکه ای
 • موارد استفاده از ریزشمع
 • دامنه کاربرد ریزشمعها
 • میکروپایل
 • تاریخچه استفاده از ریزشمع