مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

مقاله بررسی سلامت روان افرادی که ازدواج سنتی، نیمه سنتی و مدرن داشته اند

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی، نیمه سنتی و مدرن داشته اند. به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل 1 این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها. یک نمونه 30 تایی از جامعه مورد پژوهش (منطقه 2 تهران) را انتخاب کردیم و روش اندازه گی

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir