پایان نامه کارشناسی ارشد معدن ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزارهای flax,udec

پایان نامه کارشناسی ارشد معدن ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزارهای flax,udec 1

این محصول در قالب پی دی اف و 146 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن – استخراج طراحی و تدوین گردیده است. و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد. نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. گ

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir