ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی 44 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

1-مقدمه:

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود، به یک نظام ارزشیابی، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانک کشاورزی نیز به عنوان یک سازمان، از این

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir