مقاله مدیریت معدن

مقاله مدیریت معدن

مقاله مدیریت معدن با فرمت word تهیه شده و دارای 100 صفحه می باشد.

فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن

1-4-1- پیدا کردن مدیریت آمریکائی

1-4-2-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی

1-5-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی

1-5-1- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک

1-6-مکتب سیست

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • تاریخچه مدیریت
  • دلایل موفقیت مدیران
  • عوامل شکست مدیران
  • انواع مکاتب مدیریت