تحقیق انواع سنگ های زینتی و روش استخراج آنها از معدن

تحقیق درباره انواع سنگ های زینتی و روش استخراج آنها از معدن 40 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

چکیده:

محدوده معدن شهاب سنگ شامل چهارضلعی ABDC به ا ضلاع

(m) 1150 BC= و 750 DC= و 1100 AD= و 500 AB=

به مبدا 0 (مزرعه مصطفی) که فاصله اش تا راس A برابر 1750 متر و زاویه اش با شمال جغرافیایی برابر 85 درجه می باشد.

خط و اصل OA با اضلاع AB و AD به ترتیب زوایایی برابر 151 و 241

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir