پایان نامه بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

پایان نامه بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

فایل: word

قابل ویرایش

تعداد صفحه: 171

در این پژوهش عمده ترین عوامل موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و… مورد بررسی قرارگرفته است. هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • چکیده پژوهش: