پروژه ساخت ساختمان اسکلت فلزی از ابتدا تا به اخر

پروژه ساخت ساختمان اسکلت فلزی از ابتدا تا به اخر

پروژه ساخت ساختمان اسکلت فلزی از ابتدا تا به اخر

(62 ص در قالب word)

فهرست مطالب

1- شناسائی زمین

2- گود برداری

آماده­ سازی کف پی

پی ­کنی

انواع پی­ ها

پی­سازی

آزمایش زمین

اختلاط بتن

حمل کردن بتن

ریختن بتن

متراکم کردن بتن

کرسی چینی

قالب­بندی

سقف بتن مسلح

تیرچه و بلوک

تیر بتن مسلح

دلایل

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir