تحقیق پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

دانلود تحقیق پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 37

فهرست مطالب

o مقدمه… 1

o تعاریف و مفاهیم… 4

o تجربه ی کشورهای جهان… 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها… 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران… 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی.

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir