بررسی بازار محصولات شیلات استان کرمانشاه

بررسی بازار محصولات شیلات استان کرمانشاه

این فایل شامل 73 صفحه با فرمت word میباشد

محتوای گزارش:

  1. ارائه مبانی نظری برای تدوین مدل قابل برآورد عرضه شیلات
  2. ارائه تحلیل از وضعیت تولید، تعداد مزارع گرم آبی و سرد آبی و ظرفیت آن ها
  3. ارائه تحلیل از عناصر اصلی طرف عرضه مانند هزینه تولید و قیمت فروش محصول
  4. ارائه مدل قابل برآورد عرضه از طریق روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی
  5. ...

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir