بررسی مفهوم خرد در روانشناسی و روانشناسی مثبت نگر 31 صفحه

بررسی مفهوم خرد در روانشناسی و روانشناسی مثبت نگر – 31 صفحه + doc

روا نشناسی مثبت نگر به عنوان رویکردی تازه در روا نشناسی، بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیشبینی دقیق عواملی که بر آ نها مؤثرند، تمرکز دارد. این رویکرد از منظری مثبت­گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی، در عوض درمان نواقص و اختلالات سروکار دارد. بنابراین، روا نشناسی مثبت­نگر تکمیل­ کننده روا نشناسی بال

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir