کوپلینگ موتورها (Motor coupling) طراحی شده

کوپلینگ موتورها (Motor coupling) طراحی شده

طراحی 3 بعدی کوپلینگ موتورها (Motor coupling) با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار سالیدورک SOLIDWORKS نرم افزار کاربردی در رشته مکانیک و طراحی قطعات در اکثر رشته های مهندسی…

قابل مشاهده در SOLIDWORKS

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

کوپلینگ موتورها

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • پروژه سالیدورک کوپلینگ موتورها
  • پروژه
  • پروژه رشته مکانیک
  • دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی
  • SOLIDWORKS
  • پروژه نقشه کشی صنعتی
  • دانلود پروژه سالیدورک
  • دانلود پروژه نقشه های اجرایی کوپلینگ موتورها
  • نقشه های اجرایی کوپلینگ موتورها طراحی شده در سالیدورک