دانلود مطلب با عنوان روغنهای مصرفی در کشتی ها و قطارها

موتورهای دوزمانه، سرعت پایین، کراس هد

موتورهای چهار زمانه، سرعت متوسط، ترانک پیستون

2- روغن موتورهای دیزلی لکوموتیو (قطار)

3- روغن موتورهای ساکن گازسوز

– موتورهای گازسوز اشتعال جرقه ای با فشار گاز پایین

– موتورهای گازسوز اشتعال پیلوتی با فشار گاز بالا

– موتورهای گازسوز اشتعال پیلوتی با فشار گاز پایین

منبع

دسته بندی: صنایع

قالب بندی: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 10

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • موتورهای چهار زمانه سرعت متوسط ترانک پیستون
  • روغن موتورهای ساکن گازسوز
  • روغن موتورهای دیزلی دریایی
  • موتورهای دوزمانه سرعت پایین کراس هد
  • روغن موتورهای دیزلی لکوموتیو (قطار)