پروژه کارآموزی خاک برداری، اجرای فنداسیون، نصب صفحات زیر ستون، ساخت تیر و ستون از ورق، برپایی اسکلت فلزی، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک (سا

این مجموعه یه پروژه ناب و بینظیر در زمینه عمران میباشد که با موضوع کارآموزی در باره خاک برداری، اجرای فنداسیون، نصب صفحات زیر ستون، ساخت تیر و ستون از ورق، برپایی اسکلت فلزی، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک (ساخت تیرچه ها در محل کارگاه) میباشد. این پروژه یکی از جامعترین پروژه ها در این زمینه و رشته عمران میباشد وتا کنون پروژه ای با همچین موضوعات کلی وبرتر به صورت یکجا ارئه نشده است. در این پروژه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • کارآموزی فنداسیون و خاکبرداری،
  • پروژه کار آموزی اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک،
  • پروژه کار آموزی عمران، کارآموزی نصب صفحات زیرستون ساختمان،
  • پروژه کارآموزی خاک برداری و فنداسیون،
  • کارآموزی برپایی اسکلت فلزی و فنداسیون ساختمان