موتور الکتریکی

ماشینهای الکتریکی از دو بخش اساسی تشکیل شده اند:

الف) قسمت متحرک ودوار به نام رتور

ب) قسمت ساکن به نام استاتور

بین این دو قسمت، شکاف هوایی وجود دارد.

استاتو و رتور از مواد فرومغناطیسی ساخته می شوند تا چگالی شار بیشتر گردد و در نتیجه اندازه و حجم ماشین کمتر شود.

نکته: اگر شار در رتور و استاتور متغیر با زمان باشد، هسته اهنی لایه به لایه ساخته می شود تا جریان گردابی کاهش یابد.

در بس

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • دانلود