پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی (درباره ضرورت توجه مجدد به تاریخ تمدن اسلامی و لزوم در پیش گرفتن رویکردی نوین)

میراث تمدن اسلامی منبعی غنی برای احیای فرهنگی

آسیب شناسی اقدامات ما درباره تاریخ تمدن اسلامی

لزوم رویکردی جدید درباره تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ مقایسه ای تمدن و علوم در اسلام و غرب

نجوم

طب

ریاضیات

شیمی

نورشناخت

جغرافی و نقشه کشی

شهرسازی و امکانات شهری

دریانوردی و تجارت

کاغذ و کتاب

موسیقی و نظریه موسیقی

قهوه، شطرنج و فرش

دسته بندی: پاورپوینت

قالب بندی:

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • آسیب شناسی اقدامات ما درباره تاریخ تمدن اسلامی
  • تاریخ مقایسه ای تمدن و علوم در اسلام و غرب
  • استعمار فرهنگی غرب و ضعف ما
  • میراث تمدن اسلامی منبعی غنی برای احیای فرهنگی
  • لزوم رویکردی جدید درباره تاریخ تمدن اسلامی