طرح توجیهی طرح تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی

توضیحات:

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) طرح تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی و…

فهرست مطالب:

مقدمه

معرفی محصول

نام و کد محصولات (آیسیک)

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات محصول

بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول (ملی یا بین المللی)

بررسی و ارائه اطلاعات

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • امکان سنجی تولید قطعات کشتی
  • طرح توجیهی پیرامون بسته بندی گوشت
  • طرح کارآفرینی شناورهای دریایی
  • کارآفرینی شناورهای دریایی
  • طرح توجیهی تولید قطعات کشتی
  • برآورد هزینه شناورهای دریایی
  • دانلود طرح توجیهی شناورهای دریایی
  • طرح کسب و کار تولید قطعات کشتی