گزارش کارآموزی عمران اجرای اسکلت فلزی

قسمتی از متن:

قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود یا دارای گیاهان و درختان باشد باید نقاط مرتفع ناترازی که مورد نظر است برداشته شود و محوطه از کلیه گیاهان و ریشه ها پاک شود.

برای پیاده کردن نقشه فونداسیون اسکلت فلزی ابتدا شمال جغرافیای ینقشه را با جهت شمال جغرافیایی محلی که قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق می کنیم به این کار توجیه نقشه می گویند. پس از این کار یکی از محوره

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • دانلود پروژه کارآموزی اسکلت فلزی
  • پروژه اجرای اسکلت ف
  • گزارش کار اسکلت فلزی
  • گزارش کارآموزی ساختمان سازی
  • دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی
  • پروژه کارآموزی رشته عمران
  • دانلود گزارش کارآموزی عمران
  • دانلود کارورزی رشته عمران
  • کارورزی ساختمان سازی