گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

آنچه که در این جزوه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد پروژه کار آموزی بوده که مراحل اجرائی ساخت یک ساختمان اسکلت فلزی را از شروع تا خاتمه به اختصارمورد بررسی قرار می دهد. موارد اجرائی – جزئیات اجرائی- روش کار – نحوه اجرای این پروژه توضیح داده شده است. لذا در شروع توضیحات لازم است برخی تعاریف و اصلاحات

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • کمیته امداد
  • گزارش کاراموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • کاراموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • اسکلت فلزی
  • کارورزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • امام خمینی (ره)
  • ساختمان
  • دانلود گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)