گزارش کارآموزی عمران – کارشناسی – ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره) (سایت استانداری)

سرفصلها

1- خواص چوب

2- انگیزه انتخاب چوب

3- طرح انتخابی و هدف انتخاب

4- روش کشیدن طرح روی چوب

5- انتخاب اندازه کادر نسبت به طرح

6- ضربه زدن دور قاب

7- ضربه زدن حاشیه کار

8- کندن زمینه

9- روش کار و ابزار مورد استفاده

10- پرداخت و رنگ آمیزی

آشنایی

در اولین روز آشنایی با استاد، ایشان ما را با انواع چوب و ابزار مانند مغارها، مغار تخت، باز، گلویی و… آشنا کردند و طر

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • گزارش کارآموزی عمران
  • کارشناسی
  • ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره) (سایت استانداری)