دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 4 طبقه با پارکینگ-اسکلت فلزی

دانلود پروژه متره و برآورد -ساختمان مسکونی 4 طبقه با پارکینگ-اسکلت فلزی

دانلود پروژه کامل متره و برآورد ساختمان مسکونی 4 طبقه اسکلت فلزی با پارکینگ

شامل نقشه های کامل در 13 شیت اتوکد+ فایل های ریز متره و مالی 24 صفحه pdf

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 4 طبقه با پارکینگ-اسکلت فلزی

دانلود پروژه متره و برآورد -ساختمان مسکونی 4 طبقه با پارکینگ-اسکلت فلزی

دسته بندی: جز

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • بهره وری
  • صرفه جویی و بهره وری
  • بهره وری نیروی انسانی
  • مدیریت
  • مدیریت بهره وری
  • صرفه جویی