نقش صنایع دستی بعنوان یک فعالیت درآمد زا و توسعه توریسم

نقش صنایع دستی بعنوان یک فعالیت درآمد زا و توسعه توریسم

مقدمه

طی نیم قرن گذشته، صنایع دستی به عنوان یکی از زمینه های فعالیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف، عامل بسیار موثری در توسعه همه جانبه کشورهای در حال رشد شناخته شده است. در این مدت علاوه بر تلاش هایی که در سطح ملی در راستای احیاء صنایع دستی صورت گرفته، توجه سازمان های تخصصی بین المللی نظیر یونسکو، سازمان بین المللی کار (I. L.

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • نقش صنایع دستی بعنوان یک فعالیت درآمد زا و توسعه توریسم
  • نقش صنایع دستی در توسعه توریسم
  • ص
  • علل استفاده از تکنولوژی در صنایع دستی
  • نقش صنایع دستی در تولید ملی
  • اثرات اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی
  • نقش صنایع دستی در توسعه صادرات
  • نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه
  • نقش صنایع دستی در بالا بردن سطح اشتغال