پاورپوینت بررسی DNA موتورها

پاورپوینت بررسی DNA موتورها

DNA موتورها

DNA ترکیب جالبی برای استفاده در مشین های ملکولی است. خودسامانی DNA به سادگی انجام می پذیرد و ساختارهای ملکولی پیچیده ای از شاخه های ساده DNA ساخته می شود. به علاوه DNA میتواند تغییر شکل دهد.

DNA موتورها، نسل جدیدی از سازه های حاصل از DNA هستند که بدون نیاز به انرژی خارجی و تنها با انرژی پیوندهای هیدروژنی قادر به حرکت می باشند.

دانشمندان در نظ

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

 • مقاله دی ان ای موتورها
 • بررسی DNA موتورها
 • دانلود پاورپوینت DNA موتورها
 • پاورپوینت بررسی DNA موتورها
 • دی ان ای
 • موتورها
 • پاورپوینت DNA موتورها
 • دی ان ای موتورها
 • DNA موتورها
 • پاورپوینت بررسی دی ان ای موتورها
 • موتورهای تک DNA
 • تحقیق درمورد DNA موتورها
 • DNA
 • دی ان آ