مقاله تفاوت های مدیریت تحقیق و فناوری و تکنولوژیکی

دانلود مقاله تفاوت های مدیریت تحقیق و فناوری و تکنولوژیکی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 15

توضیحات:

چکیده

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) مدیریت فناوری (MANAGEMENT OF TECHNOLOGY) و مدیریت تکنولوژیکی (TECHNOLOGICAL (MANAGEMENT) با یکدیگر تفاوتهایی دارند. به همین منظو

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • تحقیق مدیریت فناوری
  • مقاله مدیریت تکنولوژیکی
  • تحقیق مدیریت فناوری
  • مدیریت تکنولوژی
  • مقاله مدیریت فناوری
  • مدیریت تکنولوژیکی
  • مدیریت فناوری
  • مقاله مدیریت تکنولوژی
  • تحقیق مدیریت تکنولوژیکی
  • مدیریت تحقیق