طرح بهسازی و افزایش ظرفیت باربری خاک بستر ساختمان ها و روسازی ها به روش میکروپایل

طرح بهسازی و افزایش ظرفیت باربری خاک بستر ساختمان ها و روسازی ها به روش میکروپایل

تاریخچه میکروپایل:

میکروپایل در اوایل دهه 1950 در ایتالیا به منظور تقویت پی ساختمان های تاریخی و آﺛار باستانی، که به مرور زمان و به خصوص در طول جنگ جهانی دوم دچار آسیﺐ شده بودند، ابداع شدند. پیمانکار ایتالیایی به نام فوندیل اولین بار شمعهای ریشه ای را معرفی نمود. این شمعهای درجا ریز کوچک دارای قطر کمی بودند که

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • بهسازی خاک
  • بهسازی و افزایش ظرفیت باربری خاک
  • ریز شمع
  • میکروپایل
  • دانلود
  • همکاری در فروش
  • خرید مقاله و تحقیق رشته عمران