طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه تیرچه بلوک

طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه تیرچه بلوک

مقدمه

کارگاه تیرچه وبلوک پارسیان شیراز واقع در جاده کفترک، دوراهی علی آباد. که در سال 1382 توسط حسین غرقی تاسیس و شروع به کارکرد. واز نیروی انسان 9 نفر برخودار واز قبیل کارهای که انجام می دهد به شرح زیر می باشد.

1- تولید تیرچه و بلوک

تیرچه های مصرفی در پروژه از نوع تیرچه های بتنی می باشد که به وسیله خرپا مسلح می شوند.

خرپای تیرچه از سه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه تیرچه بلوک
  • کارگاه تیرچه بلوک
  • طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه تیرچه بلوک
  • طرح توجیهی احداث کارگاه تیرچه بلوک
  • احداث کارگاه تیرچه بلوک
  • طرح توجیه فنی و مالی تاسیس کارگاه تیرچه بلوک
  • تیرچه بلوک
  • طرح کارآفرینی احداث کارگاه تیرچه بلوک
  • طرح توجیهی تاسیس کارگاه تیرچه بلوک