چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم

چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم

چکیده

اینجانب … معاون آموزشی آموزشگاه … شهرستان … در این تحقیق تلاش کرده ام تا با بررسی علل و عوامل ضعف دانش آموزان مدرسه ام در زمینه مطالعه و کتابخوانی به بهبود آن بپردازم. با شروع سال تحصیلی و گذشت چند هفته، متوجه شدم که دانش آموزان کلاس، انگیزه و مهارت کافی در زمینه انجام مطالعه و کتابخوانی را ندارند. ب

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • علاقه دانش آموزان مدرسه
  • چگونه توانستم
  • مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم