پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران

در 55 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

امنیت دریانوردی ابتکار بدیع و جدیدی محسوب نمی شود و صرفاً پدید آمدن منازعات سیاسی و افزایش موج اقدامات مخالفان با سیاست های سلطه گرایانه جهان غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا موجب شد که سازمان بین المللی دریانوردی به مسئله امنیت در دریا و در س

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • ISPS Code
  • پایان نامه مدیریت
  • کد بین المللی امنیت کشتی
  • پایان نامه بررسی تأثیر کد بین المللی امنیت کشتی
  • تسهیلات بندری بر صنعت حمل و نقل دریایی