دانلود گزارش کارآموزی خاک برداری و اجرای فنداسیون

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فـهـرسـت مـطـالـب

مقدمه

دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی

نحوه آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بت

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • دانلود گزارش کار خاک برداری و اجرای فنداسیون
  • دانلود کارآموزی
  • دانلود گزارش کارآموزی خاک برداری و اجرای فنداسیون
  • کارورزی
  • گزارش کارآموزی خاک برداری و اجرای فنداسیون
  • کارآموزی خاک برداری و اجرای فنداسیون