روش اجرای شفت های دسترسی به تونل برای حفاری به روش NATM و نحوه اتصال شفت ها به تونل

دانلود روش اجرای شفت های دسترسی به تونل برای حفاری به روش NATM و نحوه اتصال شفت ها به تونل،

در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

اجرای شفت های دسترسی

مراحل اجرای شافت دسترسی

عملیات خاکی

سیستم نگهداری موقت

پوشش دائمی شفت های دسترسی

به همراه 3 پیوست اجرایی، و در قالب pdf و در 3 صفحه، شامل:

پیوست1: نقشه و جزئیات اجرای شفت دسترسی

پیوست2: نقشه و جزئیات پوشش موقتی

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • نحوه اتصال شفت ها به تونل
  • حفاری به روش NATM
  • روش اجرای شفت های دسترسی
  • روش اجرای اتصال شفت به تونل
  • روش اتصال شفت به تونل
  • اجرای شفت های دسترسی
  • اتصال شفت به تونل
  • روش اجرای شفت های دسترسی به تونل