بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن در بهسازی خاک

چکیده

امروزه به منظور دستیابی به شرایط ژئوتکنیکی لازم ازقبیل مقاومت سازندها آب بندی وپایدارسازی و… ازروشهای تزریق درخاک یاسنگ استفاده میشود تزریق بطور کلی به دونوع تزریق درسنگ و تزریق درخاک تقسیم بندی می شود روش جت گروتینگ تزریق بافشار بسیاربالا به عنوان یکی ازروشهای بهسازی خاک مطرح شده است تزریق با فشاربسیاربالا روشی برای اصلاح خاک است که درآن آب یادوغاب بافشاربسیاربالا و سرعت زیاد ازطری

دانلود

  • جت گروتینگ چیست
  • نقش جت گروتینگ در بهسازی خاک
  • اجرای جت گروتینگ
  • انواع تزریق در خاک
  • تزریق با فشار بالا
  • جت گروتینگ
  • بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن در بهسازی خاک
  • بررسی روش جت گروتینگ