بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

چكیده

معاملة غرری، معامله‌ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند بودن معامله یا زیانبار بودن آن را ندارند و برای یکی از دو طرف زیان مالی به دنبال داشته باشد. بیع غرری به اجماع فقها و بر اساس روایات اسلامی؛ از جمله حدیث مشهور « نهی رسول­الله … عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی می­کند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سا

دانلود

  • معاملات غیر بیع
  • بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
  • بررسی فقهی غرر
  • بررسی حقوقی غرر
  • غرر
  • معاملات غرر
  • بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
  • دانلود مقاله رشته حقوق