پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان دهم

دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس اول زبان دهم،

در قالب pdf و flv، شامل:

درس اول: نجات طبیعت (saving the nature)

– آماده شوید (get ready)

– گفتگو (dialog)

– کلمات جدید (new words)

– روخوانی (reading)

– درک روخوانی (reading comprehension)

– گرامر (آینده ساده- کاربرد be going to)

– شنیداری و گفتاری (listening and speaking)

– تلفظ (pronunciation)

– تمرین تصحیح م

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • زبان انگلیسی 10 دبیرستان برای کنکور
  • جزوه کامل زبان 10 دبیرستان
  • دانلود جزوه کامل زبان انگلیسی 10
  • ویدئوهای درس اول زبان دهم
  • ویدئوهای آموزش زبان دهم
  • گرامر زبان انگلیسی10 برای کنکور
  • جزوه زبان کنکور
  • جزوه کامل زبان انگلیسی 10