دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب صفحه

مقدمه 1

فصل اول

معرفی مرکز تلفن 2

بخشهای مختلف مرکز تلفن 3

خدمات مورد ارائه مرکز تلفن 4

بخشهای مختلف در خط تلفن 7

فصل دوم

کلیات و اصطلاحات یک سیستم سوئیچینگ 9

مراحل سوئیچینگ 13

مکانیسم های سوئیچینگ 16

مقدمه:

ورود دستگاهها و سیستم های جدید پیشرفته به شبکه

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • کارورزی در اداره مخابرات
  • گزارش کارآموزی در اداره مخابرات
  • خرید گزارش کارورزی
  • خرید گزارش کارآموزی
  • دانلود گزارش کار در اداره مخابرات
  • دانلود کارآموزی در اداره مخابرات
  • دانلود گزارش کارآموزی در اداره مخابرات
  • کارآموزی در اداره مخابرات