بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق به روش المان محدود

دانلود مقاله با موضوع بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرآیند کشش عمیق به روش المان محدود،

در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.

چکیده مقاله:

برگشت فنری، یک فاکتور کلیدی می باشد که می تواند در کیفیت قطعات کشیده شده با روش کشش عمیق نقش مهمی را ایفاد کند. مطالعات انجام شده نشان داده است که پدیده برگشت فنری می تواند در میزان تغییر شکل قطعات تولید شده با روش کشش عمیق مؤثر واقع شود

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

  • تحقیق فرآیند کشش عمیق
  • تحقیق برگشت فنری
  • برگشت فنری
  • پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری
  • کشش عمیق
  • فرآیند کشش عمیق
  • تحقیق کشش عمیق
  • فرآیند کشش عمیق به روش المان محدود
  • بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرآیند کشش عمیق به روش المان محدود