تحقیق ارزیابی پارامتر برای مجموعه ای از تیرهای قرارگرفته بر روی خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی

دانلود تحقیق در مورد ارزیابی پارامتر برای مجموعه ای از تیرهای قرارگرفته بر روی خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی،

در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش.

خلاصه تحقیق:

این تحقیق راجع به طراحی یک متدولوژی برای تعیین پارامترهای بهینه طراحی برای مجموعه ای از تیرهای واقع بر خاک نرم اصلاح شده با ستون سنگی است.

این متدولوژی مبتنی بر بهینه سازی، یک مدل ساختگی مبتنی بر تفاضل متناهی را با یک م

دانلود

برگرفته از filenetwork.ir

 • بهبود مقاومت برشی خاک
 • بهبود خاک
 • روشهای اصلاح خاک
 • خاک ضعیف تقویت شده با ستون سنگی
 • اصلاح پارامترهای خاک
 • اصلاح خاک
 • تحقیق بهبود خاک
 • روشهای تقویت خاک
 • مقاله بهبود خاک
 • تقویت خاک
 • روشهای بهبود خاک